Trang chủ

Thể dục thẩm mỹ

Tư vấn doanh nghiệp

Thời trang

Tôn lợp

Vật liệu xây dựng

Bao bì

Tin tổng hợp

Kinh nghiệm hay

Liên hệ

Đăng tin

Thành lập công ty tnhh 2 thành viên

5.0/5 (1 votes)
- 8

Ngày nay, việc thành lập công ty tnhh 2 thành viên cũng không hề quá khó khăn, các thủ tục pháp lý cũng được đơn giản hóa. Nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty tnhh 2 thành viên chỉ cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo trình tự dưới đây là hoàn toàn có thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên

1. Đặc điểm công ty tnhh 2 thành viên

Theo Luật Doanh Nghiệp 2020 thì, Công ty tnhh 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật Doanh Nghiệp 2020.

Vậy điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên như thế nào? Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu nhé.

1.1 Điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên

 • Số lượng thành viên từ 2 – 50 người.
 • Thành viên tham gia góp vốn phải có đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực dân sự, có khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không có những hành vi vi phạm pháp luật trước đó.
 • Theo quy định pháp luật, thành viên thành lập doanh nghiệp, không thuộc những đối tượng không được góp vốn như là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cá nhân tổ chức làm việc trong quân đội, người bị tra cứu trách nhiệm hình sự, người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự….
 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm.
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật: loại hình doanh nghiệp + tên riêng và không được trùng hoặc tương tự với những tên đã đặt trước hoặc các cơ quan nhà nước.
 • Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.2 Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Căn cứ Điều 21 – Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về hồ sơ đăng ký công ty tnhh 2 thành viên phải có những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 2 thành viên.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

+/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật.

+/ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

+/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến quý khách hàng mẫu giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 2 thành viên để tham khảo và chuẩn bị hồ sơ một cách chính xác.

2. Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Tân Thành Thịnh xin được chia sẽ với các bạn mẫu đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên 2021

Phụ lục I-3

(Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ)

______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

……, ngày ……tháng …… năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……….

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ............ ………………………….

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi 

là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

 

Thành lập mới


Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp


Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp


Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp


Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ....................... 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................. 

Tên công ty viết tắt (nếu có): ................................................................ 

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ......................... 

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................... 

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................. 

Điện thoại: .................................................. Fax (nếu có): ................... 

Email (nếu có): ........................................... Website (nếu có): ............. 

          Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

 

 

 

 

5. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ............................................................... 

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):.............................................................. 

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):................... 

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?            Có             Không 

6. Nguồn vốn điều lệ:

 

Loại nguồn vốn

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Vốn ngân sách nhà nước

 

 

Vốn tư nhân

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

Vốn khác

 

 

Tổng cộng

 

 

7. Thành viên công ty: (kê khai theo mẫu danh sách kèm theo).

8. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .................................... Giới tính: .. 

Chức danh: .......................................................................................... 

Sinh ngày: ...... /.... /........ Dân tộc: ..................  Quốc tịch: ................ 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:       

 

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:          ………………………………………...

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Nơi đăng ký thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ........................ 

Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................. 

Quốc gia:.............................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ........................ 

Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………...................... 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................. 

Quốc gia: .................................................... …………………………..

Điện thoại (nếu có): .................................... Fax (nếu có): .................. 

Email (nếu có): ……………………Website (nếu có): ......................... 


>> Các bạn có thể tải mẫu đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên 

3. Công việc của kế toán cho công ty TNHH 2 thành viên mới thành lập

Công việc của kế toán trong Doanh nghiệp mới thành lập sẽ mất khá nhiều thời gian như: Thủ tục hành chính (Tài khoản ngân hàng, hóa đơn, kê khai thuế, BHXH, LĐTBXH, liên đoàn lao động, con dấu ...), tiếp đó lại phải hoàn thiện sổ sách, chứng từ tại Doanh nghiệp.

Dưới đây là chi tiết những công việc mà kế toán doanh nghiệp mới thành lập cần thực hiện.

3.1 Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Sau khi nhận được Giấy phép kinh doanh, trong thời hạn 30 ngày kế toán doanh nghiệp phải thực hiện đăng bố cáo thành lập công ty.

Hiện có 3 hình thức đăng bố cáo thành lập công ty bạn có thể lựa chọn là:

 • Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
 • Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

3.2 Khắc con dấu 

Sau khi doanh nghiệp thành lập và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Kế toán đi khắc con dấu của công ty theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp tại cơ quan khắc dấu. Thời gian hoàn thành việc khắc dấu là 1 – 2 ngày làm việc.

Sau khi đã khắc dấu xong, kế toán thực hiện đăng bố cáo để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm có:

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của doanh nghiệp;
 • Biên bản về việc Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên và công ty cổ phần;
 • Quyết định về việc Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của doanh nghiệp.

3.3 Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu

Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì các đơn vị kinh doanh bắt buộc phải thực hiện các thủ tục khai thuế ban đầu, trong đó có hồ sơ khai thuế ban đầu. Kế toán của doanh nghiệp thiết lập bộ hồ sơ khai thuế ban đầu và nộp tại cơ quan thuế mà doanh nghiệp trực thuộc.

a) Hồ sơ khai thuế ban đầu gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký thực hiện hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn
 • Bảng đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc
 • Tờ khai lệ phí môn bài (tùy quận)
 • Phiếu đăng ký thông tin doanh nghiệp (tùy quận)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy tờ chứng thực của đại diện pháp luật (photo hoặc sao y - tuỳ quận)
 • Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ)

b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế ban đầu

Thời hạn nộp hồ sơ này sẽ là ngày cuối cùng của tháng ghi trên giấy phép kinh doanh, áp dụng với trường hợp doanh nghiệp bắt đầu sản xuất ngay khi nhận được giấy phép kinh doanh.

Hoặc, thời hạn sẽ là 30 ngày, tính từ ngày ghi trên giấy phép kinh doanh, áp dụng với trường hợp doanh nghiệp nhận được giấy phép kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động.

3.4 Mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số

Khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản ngân hàng (để nộp tiền thuế điện tử) và mua chữ ký số (token), để khai thuế qua mạng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và có được tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3.5  Kê khai thuế GTGT

Trường hợp doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc kê khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp Tờ khai thuế GTGT theo kỳ kê khai quý ứng với tháng doanh nghiệp được thành lập.

Phương pháp kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

 • Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.
 • Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

3.6 Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 •  Kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân: Theo tháng hoặc theo quý.
 • Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì khai thuế thu nhập cá nhân cũng theo quý.
 • Trong quý phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thì phải khai thuế thu nhập cá nhân.
 • Trong quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bất kỳ nhân viên nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân.

3.7 Đóng thuế thu nhập doanh nghiệp

Hàng quý, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.

3.8 Lương và Bảo hiểm

Làm hợp đồng lao động, quy chế lương thưởng cho nhân viên công ty

Làm thủ tục tham gia đóng bảo hiểm cho người lao động

2.9 Sổ sách kế toán

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục hành chính, kế toán tiếp tục thiết lập hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp.

 • Lựa chọn chế độ kế toán
 • Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán trên Exel hoặc mua phần mềm kế toán.
 • Lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho và phương pháp tính gía xuất kho của hàng tồn.
 • Đăng ký phương pháp tính khấu hao TSCĐ khi có TSCĐ

4. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty uy tín, chuyên nghiệp tại tphcm với dịch vụ chính xác, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu mọi rủi ro và cam kết 100% thành công giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định và phát triển.

Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh ngoài việc tư vấn mọi vấn đề pháp lý để đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp sau khi thành lập, họ còn trực tiếp soạn thảo hồ sơ, làm việc với các cơ quan ban ngành cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Đồng thời mọi vấn đề pháp lý sau khi hoạt động, Tân Thành Thịnh cũng đồng hành, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo mọi quyền lợi, đúng quy định và doanh nghiệp hoàn toàn chuyên tâm tập trung kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Với hơn 17 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành nghề tư vấn thành lập doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh đã và đang đồng hành cùng hơn 20.000 doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau, mang đến sự an tâm về pháp lý và mọi hồ sơ giấy tờ? Vậy còn bạn thì sao? Nếu có nhu cầu thành lập công ty tnhh 2 thành viên đừng ngần ngại liên hệ ngay chúng tôi để hỗ trợ nhé.

4.1 Quy trình tiếp nhận hồ sơ thành lập công ty

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng.
 • Bước 2: Tư vấn khách hàng về mọi vấn đề liên quan đến pháp lý và quyền lợi, nghĩa vụ thành lập công ty.
 • Bước 3: Chuẩn bị những giấy tờ liên quan, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty.
 • Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập công ty.
 • Bước 5: Đại diện doanh nghiệp thực hiện hoàn tất cả thủ tục sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 6: Đồng hành cùng doanh nghiệp hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh sau khi thành lập công ty.

4.2 Lợi ích khách hàng nhận được và cam kết dịch vụ

 • Đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn, hỗ trợ khách hàng trong mọi vấn đề về hồ sơ thủ tục thành lập công ty, hồ sơ kế toán, thuế,….
 • Tư vấn chi tiết các thông tin quan trọng, cần thiết khi thành lập doanh nghiệp như: đặt tên công ty không trùng lặp, địa chỉ đặt trụ sở chính, người đại diện pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh, hướng dẫn kê khai mức vốn điều lệ phù hợp nhất với doanh nghiệp….. theo đúng quy định pháp luật.
 • Trực tiếp soạn thảo hồ sơ, đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan ban ngành.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia, khắc con dấu công ty và công khai mẫu dấu đúng quy định và thời gian sau khi thành lập doanh nghiệp.
 • Đồng hành cùng doanh nghiệp xử lý những vấn đề phát sinh trước – trong – sau khi thành lập công ty.

4.3 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp làm việc với khách hàng và cơ quan nhà nước, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Chịu 100% trách nhiệm trong toàn bộ công việc thực hiện
 • Tiết kiệm thời gian
 • Tiết kiệm chi phí
 • Dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín, cam kết đúng tiến độ công việc

Đã có rất nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và hoàn toàn không còn lo lắng gì về các vấn đề pháp lý, hồ sơ chứng từ khi thành lập công ty. Còn bạn thì sao? Nếu có nhu cầu thành lập công ty thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

>> Các bạn xem thêm thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN